Dr. Buteyko

Wim Hof

De Buteyko Methode Vs. De Wim hof Methode

De Buteyko Methode Laat ik eerst iets vertellen over Buyteko. Zijn volledige naam was Konstatin Pavlovich Buteyko. Geboren in Oekraïne 1923. Hij was een bekende arts, fysioloog en filosoof van de geneeskunde. Hij heeft aangetoond dat een tekort aan kooldioxide (CO2) in je longblaasjes de aanzet vormt in het proces van een krampachtige vernauwing van bloedvaten (hypertensie) en bronchiën (astma). Het inzicht in dit proces liet hem de behandelingsmethode ontwikkelen die als de Buteyko-methode bekend is geworden. Hij zag dat als mensen ziek waren, hun ademhaling veranderden, het lichaam past zich aan. Ernstige zieke mensen gingen sneller ademen om de ziekteprocessen in hun lichaam te kunnen opvangen en hij merkte op dat het ademhalingspatroon in de laatste uren van het leven veranderde. Zou het dan ook mogelijk zijn om met ademhaling ziekte te beïnvloeden? Zo is er in 1987 een Buyteko kliniek in Moskou opgericht, waar de Buyteko methode bij de behandeling van diverse aandoeningen wordt toegepast. Intussen is deze man overleden maar is zijn methode is nog duidelijk aanwezig. Buteyko is een methode waarbij de diepe ademhaling wordt verminderd, zodat een licht gevoel van een tekort aan lucht ontstaat. Ademschuld. Je traint eigenlijk om minder adem te halen. Dat voelt zelfs soms naar en niet zoals het moet zijn, omdat het benauwd en ongemakkelijk kan voelen. Maar uit onderzoek is gebleken dat deze methode positieve invloed heeft op heel veel aandoeningen. Ademschuld Door ademschuld wordt het zuurstofgehalte in je bloed verlaagd en op dat moment wordt er meer EPO (erytropoëtine) geproduceerd. Dat is een hormoon dat weer de productie van bloedcellen verhoogt. Rode bloedcellen zijn belangrijk voor de transport van zuurstof in ons lichaam. En EPO kan daar dus bij helpen. Je kan meten aan de hand van CP hoeveel lucht (te veel) je inademt. Wat meestal het geval is en niet andersom. CP staat voor controle pauze. Na een natuurlijk uitademing sluit je je neus af en telt het aantal seconden dat je niet hoeft te ademen. Als dat dan 20 sec is en de norm is 60 sec, dan 60 gedeeld door 20 is 3. Je ademt dan 3 x meer lucht in dan de norm. Dit zegt dus wat over je gezondheid. Wat er gebeurt is dat je minder zuurstof inademt en dus je koolzuur (CO2) verhoogt door de verminderde uitademing. Koolstofdioxide ontspant en verwijdt de bloedvaten, waardoor er meer zuurstofrijk bloed de hersenen bereikt. Dit heeft effect op je zuurgraad in je lichaam wat belangrijk is voor je gezondheid. Je zuur-base evenwicht wordt hersteld. Dit kan een vervelend gevoel geven maar je lichaam wordt gereinigd en herbouwd. Zuurbase is de balans van de Ph waarde (zuurgraad) van je bloed. Het is van belang voor je lichaam om de juiste waarde te hebben. De mens heeft normaal een Ph waarde van het bloed tussen de 7,35-7,45. De zuurgraad is afhankelijk van de hoeveelheid basische en zure stoffen opgelost in je bloed. Als de zuurgraad van het bloed stijgt (dalende pH) ontstaat een acidose en als de zuurgraad van het bloed daalt (stijgende pH) ontstaat een alkalose. Dus door ademhalen kan je je zuurgraad beïnvloeden. Bij uitademing haal je CO2 uit je bloed. Dus als je sneller gaat ademen, blaas je meer CO2 uit en dus daalt je CO2 waarde en dat heeft een gevolg dat de Ph waarde daalt. De zuurgraad neemt toe, acidose en betekent dat je verzuurd bent. Dus anders gezegd als je hypoventilatie toepast, minder ademt krijg je het tegenovergestelde. Je blaast minder CO2 uit, dus stijgt de CO2 waarde en dat leidt tot alkalose. Veel ziekten worden door het verkeerd functioneren van het eigen afweersysteem veroorzaakt. Het immuunsysteem wordt aangezet door een te zuur milieu in het lichaam. De Wim Hof Methode De Wim Hof methode is een wetenschappelijke erkende ademhalingstechniek, geïnspireerd op de meditatie van de Tibetaanse Monniken. Met deze meditatie en behulp van ademhalingstechnieken heeft als doel de lichaamstemperatuur te verhogen. Door middel van gecontroleerde hyperventilatie verrijk je je bloed met meer zuurstof. Je gaat dus in de eerste instantie heel snel en intens ademen. Dit stimuleert het stressrespons in je lijf. Naast dat je lichaamstemperatuur stijgt, neemt je ATP-productie ook toe. Dat zijn de energiefabriekjes van je lichaam, versterkt je immuunsysteem, je hartslag neemt toe, je bloedvaten trekken samen en je longen kunnen meer zuurstof opnemen en verbruikt meer energie. Je maakt adrenaline aan. Dus met deze methode wordt het zuurstof in je bloed verrijkt, terwijl je kooldioxide CO2 verlaagd. Je ademt 30 x krachtig in door je neus, de uitademing mag met korte stoot door de mond. Het ritme mag snel. Na 30 keer adem je 80% uit en haal je geen adem meer. Met lege longen wacht je tot je een prikkel krijgt om te ademen. Op dit moment staat je lichaam aan en stop je met ademen. Niet ademen heet retentie. Op dit moment gaat je lichaam van aan staan naar rust. Als de ademprikkel komt haal je diep adem en dit houdt je 15 sec vast. Dit is met volle longen. Dit herhaal je, je ervaart tintelingen in je armen, krampen in je kaak en kan je ademhaling steeds langer stoppen. Je hebt je bloed verzadigt met zuurstof en soms is je retentie wel 4 minuten. Dit alles zorgt ervoor dat je zenuwstelsel traint. Je makkelijker kan schakelen tussen en ‘aan’ staan en rust. Normaal gesproken voel je een drang om adem te halen (de ademsprikkel), die drang heeft te maken met het CO2 gehalte in je bloed. In vaktermen heet dit de toename van de PaCO2. Als de CO2 stijgt door niet te ademen krijgt het ademhalingscentrum een seintje dat je moet ademhalen. Het ademhalingscentrum bestaat uit verschillende neuronen die gelokaliseerd zijn in de medulla oblongata (verlengde merg) en de pons. De pons is een verbinding tussen de grote en kleine hersenen en maken deel uit van het centrale zenuwstelsel. Deze neuronen zorgen voor de regulatie van de ademhaling. In dit gebied ontvangt door zenuwen sensorische input. Deze sensorische input bevat informatie van receptoren. Baroreceptoren en chemoreceptoren, en deze spelen een rol bij de beheersing van de ademhaling. Wim hof methode werkt met het zenuwstelsel en door zijn methode versterk je je immuunsysteem. Je ademt sterk en krachtig, deels door je mond. Dit activeert je sympathische systeem, verhoogt de niveaus van de stress hormoon adrenaline en cortisol. Je schakelt tussen aan staan en dan in de ontspanning zakken. Je traint je zenuwstelsel. De buyteko werkt met ademschuld, het tegenovergestelde, je ademt juist minder waardoor je je zuurbase evenwicht op deze manier beïnvloed. Hierbij activeert je juist je parasympatische deel van het zenuwstelsel. Het is een rustige langzame ademhaling zoveel mogelijk door je neus. Deze methode draagt bij aan gezondheid en helpt bij vele aandoeningen topt zelfs laten verdwijnen.
Scroll naar boven